Vítejte v mateřské škole Harmonie

MŠ Mitušova 4

Představení mateřské školy

Vedení mateřské školy: Bc. Petra Paterová - ředitelka MŠ Harmonie

Mateřská škola Mitušova 4 byla postavena před více než 40 lety. Za tu dobu prošla MŠ mnohými úpravami. Objekt MŠ tvoří dvě protilehlé dvojpodlažní budovy. V jedné části sídlí integrační centrum Stonožka, která pracuje s handicapovanými dětmi a kuchyň MŠ s kanceláří vedoucí školní jídelny. V druhé budově, kterou zdobí velká barevná duha, je samostatný vstup do MŠ, jsou zde umístěny 4 třídy s celkovou kapacitou 112 dětí pro děti ve věku 2,5 – 7 let a kancelář ředitelky MŠ. 

Všechny třídy jsou věkově smíšené. Prostor čtvrté třídy je využíván jako tělocvična, výtvarná dílna, místo pro setkávání s rodiči. Obě budovy jsou spojeny uzamykatelným koridorem, kde bývají vystavovány dětské výtvarné práce a pořádají se kulturní akce MŠ za nepříznivého počasí. Součástí MŠ je také nově vybudovaná přírodní zahrada s názvem „Síla živlů“, kde se pořádají akce pro děti a rodiče MŠ.

Video představení mateřské školy

Vnitřní organizace MŠ Mitušova 4