Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Bezplatné stravování ve školách od 1.9.2024

Účelem dotačního programu je podpora zajištění školního stravování dětí v mateřských školách.
Podmínky zařazení do programu na školní rok 2024/2025:


1. Lze podpořit dítě z rodiny, která pobírá dávky hmotné nouze – příspěvek na živobytí anebo doplatek na bydlení či pobírá dávky pěstounské péče.
2. Doložení čestného prohlášení, které vydá mateřská škola a potvrzení z Úřadu práce ČR o dávkách hmotné nouze, které si musí zákonný zástupce obstarat. Dítě lze v rámci období vyhlášeného dotačního programu bezplatně stravovat ode dne doložení potvrzení z ÚP. Toto potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.
3. V případech, kdy opakovaně neodhlašujete dítě ze stravování, ředitelka mateřské školy dítě z bezplatného stravování vyřadí. Opětovně lze dítě zařadit po doplacení dlužné částky za stravování a opětovném doložení potvrzení o pobírání dávek hmotné nouze z Úřadu práce ČR.
 

V případě, že máte zájem o zařazení do programu, pobíráte dávky v hmotné nouzi nebo pěstounské péče, řádně odhlašujete dítě ze stravování a nemáte vůči mateřské škole dlužnou částku za stravování, kontaktujte vedoucí školní jídelny do 28.6.2024.
 

Lasevičová Lenka
vedoucí školních jídelen
tel: 731 152 891 email: lenkaharmonie@seznam.cz