Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Výsledky zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhl po dohodě se zřizovatelem v souladu s §34 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v termínu od 6. 5. 2024 do 7. 5. 2024 v našich třech mateřských školách (MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16 a MŠ Mitušova 4).

Do našich mateřských škol bylo přijato 38 dětí, a to:

  • 11 dětí do MŠ Zlepšovatelů 27
  • 14 dětí do MŠ Mitušova 4
  • 13 dětí do MŠ Šponarova 16

 

MŠ ZLEPŠOVATELŮ 27:

Do Mateřské školy Zlepšovatelů 27 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 od 1. 9. 2024 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 53/140, 97/140, 44/140, 57/140, 86/140, 72/140, 58/140, 48/140, 2/140, 29/140, 10/140

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat ve čtvrtek dne 20. 6. 2024 v 16:00 hod. v Mateřské škole Zlepšovatelů 27.

 

MŠ MITUŠOVA 4:

Do Mateřské školy Mitušova 4 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 od 1. 9. 2024 přijaty tyto děti pod registračními čísly:  64/70, 51/70, 4/70, 63/70, 17/70, 71/70, 80/70, 20/70, 73/70, 94/70, 95/70, 60/70, 18/70, 68/70

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat dne 18. 6. 2023 v 16:00 hod. v Mateřské škole Mitušova 4. 

 

MŠ ŠPONAROVA 16:

Do Mateřské školy Šponarova 16 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 od 1. 9. 2024 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 78/69, 47/69, 42/69 54/69 16/69, 35/69, 74/69, 75/69, 76/69, 98/69, 32/69, 24/69, 83/69

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat dne 19. 6. 2024 v 16:00 hod. v Mateřské škole Šponarova 16.

 

V Ostravě dne 21. 5. 2024                           Bc. Petra Paterová – ředitelka MŠ Harmonie