Vítejte v mateřské škole Harmonie

Projektový den "Skřítek Zahradník"

Ve středu 01.11.2023 proběhne v mateřské škole projektový den “Skřítek Zahradník” 

Mateřská škola HARMONIE se v roce 2023 zapojila do účelových dotací vyhlášených statutárním městem Ostravy. V oblasti Školství získala částku 90.000,- Kč na realizaci projektu s názvem „Rok se skřítkem Zahradníkem“ na budově Zlepšovatelů 27. Dotace byla mimo jiné použita na nákup venkovního pracovního ponku, dřevěných lavicí, pracovního nářadí, zahradnického materiálu, praktických přírodnin, pracovních triček, experimentálních pomůcek a vzdělávacích knih. Děti měly možnost se teoreticky i prakticky vzdělávat v environmentální oblasti a seznamovat se s profesí zahradníka a řemeslníka. 

Touto cestou děkujeme statutárnímu městu Ostrava za získání této účelové dotace.