Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Den Země

“Přírody si vážíme, společně ji chráníme.” - Odpolední akce pro rodiče s dětmi na zahradě MŠ. Environmentální program pro děti a jarní brigáda zakončená opékáním špekáčů při zpěvu u ohně. Kytary vítány. S sebou: špekáček a dobrou náladu.