Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

ZUŠ Viléma Petrželky- hudebníci a baletka v MŠ

V 9.35 se tento den dostaví do MŠ hudebníci a baletka, kteří předvedou našim předškolákům své umění.