Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Otevření mateřských škol od 12. 4. 2021

Mateřské školy budou od 12. 4. 2021 otevřeny pro maximální počet 15 dětí ve třídě, a to:

  1. pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti, které dovrší 6 let do 31. 8. 2021) a starší děti (děti, které mají ve školním roce 2020/2021 odklad školní docházky)
  2. pro děti ve věku od 2 do 5 let rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb.

a) Zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) Pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech     vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

c) Pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

d) Zaměstnanci bezpečnostních sborů

e) Příslušníci ozbrojených sil

f) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

g) Zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

h) Zaměstnanci Úřadu práce české republiky

i) Zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

j) Zaměstnanci Finanční správy České republiky

INFORMACE MSMT K PROVOZU ŠKOL OD 12. 4. 2021: 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021