Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-2022

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Č.j. MŠ HAR /2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhne v souladu s právními předpisy a kritérií bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole, a to v období od 2. května do 16. května 2021.

Předpokládaný počet volných míst pro děti MŠ na školní rok 2021-2022 je:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: 14
 • MŠ Šponarova 16:    30
 • MŠ Mitušova 4:        30

Celkem 74 volných míst v organizaci

1.Potřebné dokumenty k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

a) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022, včetně Čestného prohlášení o očkování dítěte, je dostupná na našich webových stránkách (Formuláře) V krajních případech si lze Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyzvednout osobně dne 5. 5. 2021 od 9:00 hod. do 15:00 hod. nebo na základě e-mailové a telefonické domluvy v jiném termínu.

b) Kopie očkovacího průkazu dítěte – stačí prostá kopie, bez ověření. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

c) Kopie rodného listu (bez ověření). 

2. Doručení výše uvedených dokumentů do mateřské školy

a) Do datové schránky mateřské školy huykq97

b) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

 • MŠ Zlepšovatelů 27: info.zlepsovatelu@msharmonie.cz
 • MŠ Šponarova 16: ms.sponarova@seznam.cz
 • MŠ Mitušova 4: ms.mitusova4@seznam.cz

c) Poštou na adresu:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: Mateřská škola Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS
 • MŠ Šponarova 16: Mateřská škola Harmonie, Šponarova 1503/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka,  obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS
 • MŠ Mitušova 4: Mateřská škola Harmonie, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS

d) Podáním do poštovní schránky mateřské školy:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: Poštovní schránka je umístěna na zadní vstupní brance ze strany tříd.
 • MŠ Šponarova 16: Poštovní schránka je umístěna u vstupní branky do MŠ.
 • MŠ Mitušova 4: Poštovní schránka je umístěna u vstupní branky do MŠ.

e) V krajním případě osobním podáním ve dne 12.5. 2021 po předchozím objednání prostřednictvím e-mailu nebo po telefonické       domluvě:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: info.zlepsovatelu@msharmonie.cz, tel.č. 731 152 895 (referentka MŠ Jana Poledníková), tel.č. 731 152 892 (ředitelka MŠ Lenka Divinská)
 • MŠ Šponarova 16: ms.sponarova@seznam.cz, tel.č. 731 152 890 (zástupkyně ŘMŠ Mgr.Martina Čmielová)
 • MŠ Mitušova 4: ms.mitusova4@seznam.cz, tel.č. 731 152 893 (zástupkyně ŘMŠ Bc.Petra Bilová)

3. Oznámení o přijetí dítěte do mateřské školy

a) Každá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude označena registračním číslem. Registrační číslo bude zákonným zástupcům oznámeno e-mailem, který uvedou v žádosti.

b) Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ve správním řízení do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádosti, nejpozději 15. 6. 2020, uveřejněno pod registračním číslem na webových stránkách mateřské školy a na dveřích mateřské školy.

4. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, Lenka Divinská, stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole. Přednost budou mít děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti-ve městě Ostrava.

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2021

2. Děti, které mají přednostní právo na přijetí k předškolnímu vzdělávání – děti, které dovrší 4 let k 31. 8. 2021

3. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a dovrší do 30.10. 2021 věku 3 let

4. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3let

5. Děti ve věku 2 let a děti 5 leté z jiných obcí.