Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Zvláštní zápis ukrajinských dětí

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Директор дитячого садка Lenka Divinská повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023.

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту
 • які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Дата та час запису: 6. 6. 2022 – 7. 6. 2022    8:00 – 16:00

Місце запису: MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16, MŠ Mitušova 4

Орієнтовна кількість дітей:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: 0
 • MŠ Šponarova 16:     2
 • MŠ Mitušova 4:         4

Порядок запису: 

1.  Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) документ, що дає право представляти дитину;

d) довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

м.Ostrava    дата 21. 5. 2022                                                                                               Lenka Divinská-Директор дитячого садка

 

 

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro ukrajinské děti proběhne ve dnech od 6. 6. 2022 do 7. 6. 2022 od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

Počet volných míst v našich mateřských školách po běžném zápisu k předškolnímu vzdělávání dětí od 1. 9. 2022:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: 0
 • MŠ Šponarova 16:     2
 • MŠ Mitušova 4          4

Portál předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz bude od 18. 5. 2022 poskytovat českou a ukrajinskou verzi registrace žádostí k předškolnímu vzdělávání a informace o dodatečném zápisu ukrajinských dětí. Uchazečům bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení na www.msharmonie.cz.

Tento zápis je určen pouze dětem,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Žádost je možné podat:

1. osobní účastí

2. osobním podáním

3. datovou zprávou (datová schránka mateřské školy: huykq97)

4. poštou na adresu vybrané MŠ:

 • MŠ Zlepšovatelů 27: Mateřská škola Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS)
 • MŠ Šponarova 16: Mateřská škola Harmonie, Šponarova 1503/16, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS)
 • MŠ Mitušova 4: Mateřská škola Harmonie, Mitušova 1330/4, 700 30 Ostrava-Hrabůvka (obálku, prosím, označte výrazně ZÁPIS)

5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem:

K žádosti je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte (při jiném, než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
 • místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny;
 • potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání, tzn. dovršily k 31. 8. 2022 věku 5 let).

Oznámení o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ:

 1. Každá vygenerovaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 bude označena registračním číslem, které bude pro zákonné zástupce komunikačním prostředkem.
 2. Žádosti, které budou kladně vyřízeny, budou zveřejněny pod registračními čísly na webových stránkách mateřské školy www.msharmonie.cz a na dveřích mateřských škol do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádostí, nejpozději 7. 7. 2022
 3. Pokud nebude žádosti vyhověno, zákonní zástupci obdrží Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 do 30 dnů ode dne ukončení sběru žádostí, nejpozději 7. 7. 2022, a to poštou do vlastních rukou.

V Ostravě dne 21. 5. 2022                                                                                                     Lenka Divinská-ředitelka MŠ Harmonie