Vítejte v mateřské škole Harmonie

Aktualita

Výsledky zápisu do Mateřské školy Harmonie pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání do našich mateřských škol proběhl po dohodě se zřizovatelem v souladu s §34 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v termínu od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022 v našich třech mateřských školách (MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16 a MŠ Mitušova 4).

Do našich mateřských škol bylo přijato 51 dětí, a to:

  • 13 dětí do MŠ Zlepšovatelů 27
  • 15 dětí do MŠ Mitušova 4
  • 23 dětí do MŠ Šponarova 16

MŠ ZLEPŠOVATELŮ 27:

Do Mateřské školy Zlepšovatelů 27 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 od 1. 9. 2022 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 59/140/2022, 64/ 140/2022, 77/140/2022, 21/140/2022, 35/70/2022, 13/140/2022, 6/140/2022, 42/140/2022, 12/140/2022, 84/140/2022, 26/140/2022, 3/140/2022, 36/140/2022, 13/140/2021

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat  dne 15. 6. 2022 v 16:00 hod. v Mateřské škole Zlepšovatelů 27.

MŠ MITUŠOVA 4:

Do Mateřské školy Mitušova 4 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 od 1. 9. 2022 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 71/70/2022, 88/70/2022, 111/70/2022, 98/70/2022, 104/70/2022, 46/70/2022, 81/70/2022, 87/70/2022, 19/70/2022, 30/70/2022, 101/70/2022, 22/70/2022, 38/70/2022, 106/70/2022, 105/70/2022

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat  dne 15. 6. 2022 v 16:00 hod. v Mateřské škole Mitušova 4. 

MŠ ŠPONAROVA 16:

Do Mateřské školy Šponarova 16 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 od 1. 9. 2022 přijaty tyto děti pod registračními čísly: 76/69/2022, 97/69/2022, 80/69/2022, 90/69/2022, 93/69/2022, 49/140/2022, 63/69/2022, 55/69/2022, 20/69/2022, 58/69/2022, 1/69/2022, 15/69/2022, 29/69/2022, 53/69/2022, 41/69/2022, 99/69/2022, 66/69/2022, 25/69/2022, 48/69/2022, 39/69/2022, 47/69/2022, 31/69/2022, 62/69/2022

Zveme rodiče bez dětí na dvouhodinovou informační schůzku, která se bude konat  dne 15. 6. 2022 v 16:00 hod. v Mateřské škole Šponarova 16.

V Ostravě dne  12. 5. 2022      Lenka Divinská-ředitelka MŠ Harmonie