Organizace školního roku

 

 

Zápis do mateřské školy

Zápis proběhne v našich mateřských školách ve dnech  od 13. 5. 2018 do 14. 5. 2019 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

 Rodiče se k zápisu dostaví:

  • se svým dítětem
  • v mateřské škole obdrží Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy s registračním číslem dítěte a Evidenční list dítěte
  • do 21. 5. 2019 odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte s lékařskou zprávou o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské školy a o absolvování zákonem stanoveného očkování (nebo že je dítě proti nákaze imunní nebo že se očkování nemůže podtobit pro trvalou kontraindikaci) a Evidenční list. Potvrzení o očkování nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné školní vzdělávání.

Seznam registračních čísel = přijatých dětí bude nejpozději dne 31. 5. 2019 uveřejněn na www.msharmonie.cz (viz. Organizace školního roku) a zároveň vyvěšen na dveřích mateřské školy, s uvedením termínu schůzky s novými rodiči a dalšími pokyny.

Zákonní zástupci dětí, které nebudou pod registračními čísly uvedeny v seznamu přijatých dětí, obdrží do 27. 5. 2019 dopis ve věci - Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu a následně do 31. 5. 2019 Rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, Lenka Divinská, stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole. Přednost budou mít děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti – ve městě Ostrava.

Předpokládaný volný počet míst pro děti v MŠ na školní rok 2018 / 2019 je .

  • MŠ Zlepšovatelů 27
  • MŠ Šponarova 16:     
  • MŠ Mitušova 4:          

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2019.

2. Děti, které mají přednostní právo na přijetí k předškolnímu vzdělávání - děti, které dovrší 4 let k 31. 8. 2019.

3. Děti, které dovrší k  31. 8. 2019 věku 3 let.

4. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují.

5. Děti ve věku 2 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace