Spolek rodičů Šponárek

V únoru 2016 byla provedena transformace SRPŠ na Spolek rodičů Šponárek.

Členy organizačního výboru spolku byli zvoleni:

  • předseda: Martina Čmielová
  • místopředseda: Miroslava Plavá
  • pokladník: Martina Kaštovská
  • kontrolní rada: Petra Kuchyňková
  • člen výboru: Zdeňka Mikesková
  • člen výboru:
  • člen výboru:

 

Rovněž byl schválen členský příspěvek, který zůstal na stejné hodnotě, ale jeho výběr bude probíhat pouze dvakrát ročně- a to ve výši 250 Kč a 250 Kč- dohromady tedy 500 Kč ročně (rozpočítáno: 50 Kč měsíčně).

Stanovy spolku jsou zpřístupněny pro zákonné zástupce na centrální nástěnce naší MŠ nebo v kanceláři zástupkyně ředitelky.

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace