slunicko

Třída Sluníčko

V naší třídě je zapsáno 24 dětí, z toho 10 děvčat a 14 chlapců. Zaměřujeme se na rozvoj dětí v oblasti kinestetické, tělesné obratnosti, vnímání prostoru, klademe důraz na rozvoj hrubé a jemné motoriky, sebeobsluhy a samostatnosti. Naším cílem je, aby děti uspokojovaly své pohybové potřeby podle individuálního pocitu a zaujaly pozitivní postoj k pohybu a sportování, zvyšovaly svou tělesnou zdatnost, a tím napomáhaly vlastnímu zdraví. Preferujeme zejména pohyb v přírodě - formou pobytu na školní zahradě či výlety do okolí. Prohlubujeme u dětí vztah k přírodě, usilujeme o empatii a její ochranu. Nicméně pracujeme podle vzdělávacího programu Jdeme společnou cestou zdraví, z čehož vyplývá, že nezanedbáváme žádnou z oblastí výchovy a vzdělávání dětí v MŠ.

Martina Kaštovská a Bc. Sandra Matúšková - učitelky třídy Sluníčko


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace