slunicko

Třída Sluníčko

V naší třídě je zapsáno 26 dětí, z toho 10 děvčat a 16 chlapců. Zaměřujeme se na oblast kinestetickou. Poskytujeme dětem podněty pro zvyšování tělesné obratnosti, jež má vliv na vnímání prostoru, rozvíjení hrubé i jemné motoriky, sebeobsluhy a samostatnosti. Naším cílem je, aby děti uspokojovaly své pohybové potřeby podle individuálního pocitu a zaujaly pozitivní postoj k pohybu a sportování, zvyšovaly svou tělesnou zdatnost, a tím napomáhaly vlastnímu zdraví. Nicméně pracujeme podle vzdělávacího programu Jdeme společnou cestou zdraví, z čehož vyplývá, že nezanedbáváme žádnou z oblastí výchovy a vzdělávání dětí v MŠ.

Martina Kaštovská a Adéla Bělohoubková - učitelky třídy Sluníčko


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace