Rozpočet

Schválený rozpočet (plán výnosů a nákladů) na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu (plán výnosů a nákladů) na období let 2019 až 2020
                      v tis. Kč
IČO Název organizace/rok Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku Plánovaná výše nákladů na mzdy
Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
75029863 Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace
Návrh
rozpočtu
2018 15 010 15 010 0 10 4 6 15 020 15 014 6 199 x
Střednědobý
výhled rozpočtu
2019 16 500 16 500 0 10 4 6 16 510 16 504 6 199 x
Střednědobý
výhled rozpočtu
2020 17 300 17 300 0 10 4 6 17 310 17 304 6 199 xRozpočet-3.pdf

Rozpocet-2.pdf

Rozpočet.pdf

637901566_0.pdf


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace