Organizace školního roku

Uzavření mateřské školy

V době od 27. 12. 2017 (středa) do 2. 1. 2018 (úterý) budou naše mateřské školy uzavřeny.

Provoz v Novém roce zahajujeme ve středu 3. 1. 2018.

 

 

Výsledky Zápisu do mateřské školy Harmonie

 

Ve dnech 9. 5. 2017 a 10. 5. 2017  přišlo k zápisu do našich mateřských škol 69 dětí.

Evidenční listy odevzdalo 61 zákonných zástupců. Z celkového počtu bylo přijato  57 dětí, a to

 

  • 13  dětí na MŠ Zlepšovatelů 27
  • 20  dětí na MŠ Šponarova 16
  • 24  dětí na MŠ  Mitušova 4

Nepřijaty byly 4 děti.

 

Do mateřské školy Zlepšovatelů 27 byly k předškolnímu vzdělávání v roce 2017/2017 přijaty tyto děti pod registračními čísly: Z 1, Z 11, Z 5, Z 25, Z 17, Z 2, Z 3, Z 24, Z 6, Z 12, Z 10, Z 23, Z 18. (celkem 13 dětí)

Zveme rodiče, tentokrát bez dětí, na informační schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 15.30 hod. v MŠ Zlepšovatelů 27.

 

Do mateřské školy Šponarova 16  byly k předškolnímu vzdělávání v roce 2017/2018 přijaty tyto děti pod registračními čísly: Z 8, Z 7, S 3, S 16, S 11, S 21, S 13, S 15, S 20, S 2, S 4, S 18, S 8, S 19, S 9, S 5, S 10, S 7, S 12, S 6. (celkem 20 dětí)

Zveme rodiče, tentokrát bez dětí, na informační schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 15.30 hod. v MŠ Šponarova 16.

 

Do mateřské školy Mitušova 4 byly k předškolnímu vzdělávání v roce 2016/2017 přijaty tyto děti pod registračními čísly: Z 15, Z 13, Z 9, Z 16, Z 14, Z 19, Z 26, M 17, M 13, M 20, M 7, M 16, M 18, M 4, M 1, M 14, M 15, M 8, M 12, M 21, M 5, M 2,M 10, M 6. (celkem 24 dětí)

 

Zveme rodiče, tentokrát bez dětí, na informační schůzku, která se bude konat ve čtvrtek 29. 6. 2017 v 15.30 hod. v MŠ Mitušova 4.

 

V Ostravě dne 23. 5. 2017                                                                                  Lenka Divinská-ředitelka MŠ

 

Pokyny pro platby prázdninového provozu 2017

V týdnu od 15. - 19. 5. 2017 proběhne placení prázdninového provozu v hotovosti. Žádáme rovněž o dodržení následujících termínů plateb.

Plaťte u paní Haškové - vedoucí školní jídelny, a to v termínech:

Pondělí 15. 5. 2017 MŠ Šponarova 16 8:00 - 16:00 hod.
Úterý 16. 5. 2017 MŠ Mitušova 4 8:00 - 16:00 hod.
Středa 17. 5. 2017 MŠ Zlepšovatelů 27 8:00 - 16:00 hod.
Čtvrtek 18. 5. 2017 MŠ Šponarova 16 8:00 - 16:00 hod.
Pátek 19. 5. 2017 MŠ Mitušova 4 8:00 - 16:00 hod.

V tyto dny můžete platit na kterékoliv mateřské škole. V případě, že Vám termíny nevyhovují, domluvte se prosím osobně s paní Haškovou osobně na telefonním čísle: 731 152 891.

 

 

 Zápis do mateřské školy

Zápis proběhne v našich mateřských školách ve dnech  od 9. 5. 2017 do 10. 5. 2017 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.  

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:

Přijímají se děti dle níže uvedených kritérií:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, které dosáhnou 6 let v období od  1. září do  31. srpna následujícího kalendářního roku)

2. Děti podle věku (od nejstaršího k nejmladšímu, děti mladší 3 let se přijímají, pokud jsou dostatečně zralé a schopné pobytu v mateřské škole)

Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují a dovrší 3 roky nejpozději v prosinci 2017, budou zařazeni do pořadníku za děti, účastnících se zápisu do mateřské školy, které dovrší 3 roky do 31. 8. 2017.

 Rodiče se k zápisu dostaví:

  • se svým dítětem
  • v mateřské škole vyplní Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • předloží občanský průkaz a rodný list
  • obdrží Evidenční list pro dítě v mateřské škole
  • do 16. 5. 2017 odevzdají řádně vyplněný a podepsaný Evidenční list a lékařskou zprávu o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské školy

Seznam registračních čísel = přijatých dětí bude nejpozději dne 26. 5. 2017 uveřejněn na www.msharmonie.cz (viz. Organizace školního roku) a zároveň vyvěšen na dveřích mateřské školy, s uvedením termínu schůzky s novými rodiči a dalšími pokyny.

Zákonní zástupci dětí, které nebudou pod registračními čísly uvedeny v seznamu přijatých dětí, obdrží do 29. 5. 2017 dopis ve věci - Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu a následně do 2. 6. 2017 Rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace