Představení mateřské školy

Naši mateřskou školu najdete na ulici Šponarova hned vedle Městského úřadu Jih, je tedy velmi dobře dostupná autobusové i tramvajové dopravě. Samotná budova školy je třípatrová, usazená do rozlehlé udržované zahrady s různými herními prvky umožňujícími dětem rozmanité pohybové aktivity.

V budově najdete tři třídy s přilehlými šatnami, samostatnou kuchyň v suterénu i sklepní prostory. Pracuje zde dohromady deset zaměstnanců. V každé třídě spolupracují dvě učitelky, jedna z celkového počtu šesti pedagogů, je zástupkyní ředitelky. Kolektiv doplňují dvě uklízečky, dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny.

Naše mateřská škola usiluje o úzkou spolupráci s rodiči nejen pořádáním nejrůznějších akcí, ale i osobním přístupem zaměstnanců. Určitou zajímavostí je, že v každé třídě najdeme nějakého zvířecího kamaráda- snažíme se podporovat pozitivní vztah k životnímu prostředí a do určité míry rozvíjet zodpovědnost, starostlivost a podobné atributy sociálního vnímání dětí. V současné době zde probíhá atletický kroužek, který podporuje rozvoj pohybových dovedností. Chceme pracovat tak, abychom společně vytvořili atmosféru profesionality, pohody, vstřícnosti a lidskosti.


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace