Organizace školního roku

 

Výsledky zápisu do mateřské školy Harmonie

Ve dnech 13. 5. 2019 a 14. 5. 2019 přišlo k zápisu do MŠ:

 • Zlepšovatelů 27: 36 dětí (Žádost o přijetí a evidenční list odevzdalo celkem 33 zákonných zástupců, neodevzdali 3 zákonní zástupci dětí Z 20, Z 21 a Z 31)
 • Šponarova 16: 18 dětí (Žádost o přijetí a evidenční list odevzdalo celkem 14 zákonných zástupců, neodevzdali 4 zákonní zástupci dětí S 15, S 5, S 12 a S 8) 
 • Mitušova 4: 16 dětí (Žádost o přijetí a evidenční list odevzdalo celkem 13 zákonných zástupců, neodevzdali 3 zákonní zástupci dětí M 5, M 9, M 14)                                                                                                                                            

Žádost o přijetí a evidenční list odevzdalo za MŠ Harmonie celkem 60 zákonných zástupců.

Z celkového počtu bude přijato 60 dětí. A to:

 • 13 dětí na MŠ Zlepšovatelů 27
 • (14 dětí z MŠ Šponarova + 4 děti z MŠ Zlepšovatelů) 18 dětí na MŠ Šponarova 16
 • (13  dětí z MŠ Mitušova + 16 dětí z MŠ Zlepšovatelů) 29 dětí na MŠ Mitušova 4

 1.

Do mateřské školy Zlepšovatelů 27 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 od  1. 9. 2019 přijaty tyto děti pod registračními čísly: Z 2, Z 36, Z 8, Z 29, Z 33, Z 26, Z 28, Z 4, Z 6, Z 25, Z 15, Z 14, Z 17.

Zveme rodiče bez dětí na informační schůzku, která se bude konat 19. 6. 2019 v 15:30 hod. v MŠ Zlepšovatelů 27.

2.

Do mateřské školy Šponarova 16 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 od  1. 9. 2019 přijaty tyto děti pod registračními čísly: S 17, S 4, S 14, S 11, S 18, S 2, S 10, S 1, S 9, S 6, S 7, S 3, S 13, S 16, Z 30, Z 3, Z 19, Z 23. 

Zveme rodiče bez dětí na informační schůzku, která se bude konat 19. 6. 2019 v 15:30 hod. v MŠ Šponarova 16.

 3.

Do mateřské školy Mitušova 4 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 od  1. 9. 2019 přijaty tyto děti pod registračními čísly: M 16, M 7, M 4, M 3, M 13, M 6, M 12, M 10, M 1, M 8, M 15, M 11, M 2,  Z 7, Z 12, Z 5, Z 18, Z 32, Z 13, Z 16, Z 1, Z 27, Z 34, Z 35, Z 37, Z 24, Z 22, Z 10, Z 9.

Zveme rodiče bez dětí na informační schůzku, která se bude konat 19. 6. 2019 v 15:30 hod. v MŠ Mitušova 4.

 

V Ostravě dne 28. 5. 2019                                                            Lenka Divinská-ředitelka MŠ

 

 

 

Zápis do mateřské školy

Zápis proběhne v našich mateřských školách ve dnech  od 13. 5. 2018 do 14. 5. 2019 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

 Rodiče se k zápisu dostaví:

 • se svým dítětem
 • v mateřské škole obdrží Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy s registračním číslem dítěte a Evidenční list dítěte
 • do 21. 5. 2019 odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte s lékařskou zprávou o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské školy a o absolvování zákonem stanoveného očkování (nebo že je dítě proti nákaze imunní nebo že se očkování nemůže podtobit pro trvalou kontraindikaci) a Evidenční list. Potvrzení o očkování nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné školní vzdělávání.

Seznam registračních čísel = přijatých dětí bude nejpozději dne 31. 5. 2019 uveřejněn na www.msharmonie.cz (viz. Organizace školního roku) a zároveň vyvěšen na dveřích mateřské školy, s uvedením termínu schůzky s novými rodiči a dalšími pokyny.

Zákonní zástupci dětí, které nebudou pod registračními čísly uvedeny v seznamu přijatých dětí, obdrží do 27. 5. 2019 dopis ve věci - Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu a následně do 31. 5. 2019 Rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, Lenka Divinská, stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole. Přednost budou mít děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti – ve městě Ostrava.

Předpokládaný volný počet míst pro děti v MŠ na školní rok 2018 / 2019 je .

 • MŠ Zlepšovatelů 27: 12
 • MŠ Šponarova 16:    17  
 • MŠ Mitušova 4:        39   

Celkem 68 volných míst.

 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2019.

2. Děti, které mají přednostní právo na přijetí k předškolnímu vzdělávání - děti, které dovrší 4 let k 31. 8. 2019.

3. Děti, které dovrší k  31. 8. 2019 věku 3 let.

4. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují.

5. Děti ve věku 2 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace