Organizace školního roku

Nový rok 2019


Nový rok v MŠ Zlepšovatelů 27, začíná ve čtvrtek 3.1.2019.

Moc se na vás těšíme a přejeme hlavně zdravíčko a správný krok do roku 2019. 

 

 

 

Výsledky zápisu do mateřské školy Harmonie

Ve dnech 9. 5. 2018 a 10. 5. 2018 přišlo k zápisu do MŠ:

 • Zlepšovatelů 27: 32 dětí
 • Šponarova 16:    15 dětí
 • Mitušova 4:         14 dětí

Celkem: 61 dětí

Formuláře odevzdalo celkem 60 zákonných zástupců.

Z celkového počtu bude přijato 60 dětí. A to:

 • 19 dětí na MŠ Zlepšovatelů 27
 • 24 dětí na MŠ Šponarova 16
 • 17 dětí na MŠ Mitušova 4                                                                                   

Do mateřské školy Zlepšovatelů 27 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 od 1. 9. 2018 přijaty tyto děti pod registračními čísly: z 8, z 19, z 20, z 25, z 24, z 21, z 22, z 1, z 18, z 7, z 32, z 5, z 11, z 2, z 30, z 28, z 23, z 29 + 1 sourozenec převod z MŠ Mitušova 4

Zveme rodiče bez dětí na informační schůzku, která se bude konat v úterý 12. 6. 2018 v 15.30 hod. v MŠ Zlepšovatelů 27.

 

Do mateřské školy Šponarova 16 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 od 1. 9. 2018 přijaty tyto děti pod registračními čísly:s 1, s 2, s 3, s 4, s 5, s 7, s 8, s 9, s 10, s 11, s 12, s 13, s 14, s 15, s 16, z 31, z 4, z 9, z 17, z 27, z 10, z 6, z 3

Po odevzdání potvrzení o absolvování zákonem stanovená očkování: z 16, z 14

Zveme rodiče bez dětí na informační schůzku, která se bude konat v úterý 12. 6. 2018 v 15.30 hod. v MŠ Šponarova 16.

 

Do mateřské školy Mitušova 4 byly k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 od 1. 9. 2018 přijaty tyto děti pod registračními čísly: z 26, z 13, M4, M7, M10, M2, M8, M13, M14, M12, M3, M6,

Po odevzdání potvrzení o absolvování zákonem stanovená očkování: z 15, M15, M1, M5

Zveme rodiče bez dětí na informační schůzku, která se bude konat v úterý 12. 6. 2018 v 15.30 hod. v MŠ Mitušova 4.

 

V Ostravě dne 17. 5. 2018                                                          Lenka Divinská-ředitelka MŠ

 

 

 

 

Zápis do mateřské školy

Zápis proběhne v našich mateřských školách ve dnech  od 2. 5. 2018 do 3. 5. 2018 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. 

 Rodiče se k zápisu dostaví:

 • se svým dítětem
 • v mateřské škole obdrží Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a Evidenční list dítěte
 • předloží občanský průkaz a rodný list dítěte
 • do 10. 5. 2018 odevzdají řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí dítěte s lékařskou zprávou o způsobilosti dítěte k docházce do mateřské školy a Evidenční list

Seznam registračních čísel = přijatých dětí bude nejpozději dne 18. 5. 2018 uveřejněn na www.msharmonie.cz (viz. Organizace školního roku) a zároveň vyvěšen na dveřích mateřské školy, s uvedením termínu schůzky s novými rodiči a dalšími pokyny.

Zákonní zástupci dětí, které nebudou pod registračními čísly uvedeny v seznamu přijatých dětí, obdrží do 18. 5. 2018 dopis ve věci - Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právo nahlížet do spisu a následně do 28. 5. 2018 Rozhodnutí o nepřijetí.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka MŠ Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, Lenka Divinská, stanoví kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovený počet volných míst v mateřské škole. Přednost budou mít děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti – ve městě Ostrava.

Předpokládaný volný počet míst pro děti v MŠ na školní rok 2018 / 2019 je 69.

 • MŠ Zlepšovatelů 27:  17 míst
 • MŠ Šponarova 16:      25 míst
 • MŠ Mitušova 4:           27 míst

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - děti, které dovrší 5 let k 31. 8. 2018.

2. Děti, které mají přednostní právo na přijetí k předškolnímu vzdělávání - děti, které dovrší 4 let k 31. 8. 2018.

3. Děti, které dovrší k  31. 8. 2018 věku 3 let.

4. Sourozenci dětí, které již MŠ navštěvují.

5. Děti ve věku 2 let.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace