Představení mateřské školy

Naše mateřská škola  je  jednou v trojlístku mateřských škol tvořících příspěvkovou organizaci Harmonie. Komplex jejich tří budov byl postaven před více než 40 lety. MŠ Mitušova 4 je jen úzkým chodníčkem  oddělena od mateřské školy Mitušova 6, která je s ní architektonicky zcela totožná, což způsobuje častou záměnu obou zařízení. Všechny budovy jsou dvojpodlažní. V největší z nich jsou umístěny naše dvě klasické a jedna logopedická třída a prostor čtvrté třídy je pronajat soukromé mateřské škole Liduška. Druhá budova je rovněž pronajata, a to integračnímu centru Stonožka, které pracuje s handicapovanými dětmi. Poslední budova je využívána jako kuchyně, prádelna a kancelář zástupkyně ředitelky školy. V blízkosti našeho zařízení je velké množství zastávek MHD.

Naše mateřská škola vybudovala funkční a útulnou logopedickou pracovnu s množstvím účelných pomůcek, čímž se logopedická intervence stala pro děti nejen přínosnou, ale i oblíbenou a zajímavou činností. V pravidelné kvalitní logopedické péči je využívána "Metoda dobrého startu" a zařazována "Metoda Trénink fonematického sluchu a jazykových schopností dle D. B. Elkonina, dále pracujeme se Stimulačním programem "Maxík" pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou. Také se podařilo vytvořit hudebně - relaxační místnost, vybavenou klasickými i alternativními nástroji a relaxačním bazénkem s balónky. Všechny naše třídy jsou věkově smíšené, vedeme tak děti k větší samostatnosti a osobnímu rozvoji.

Naše mateřská škola se zaměřuje na úzkou spolupráci s rodinou. Rodiče dětí mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, zúčastňují se a organizují školní akce, zapojují se do společných projektů a vytvářejí pracovní aktivitu ve prospěch mateřské školy.

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace