kotatko

Třída Koťátko

Naše třída Koťátko je pro děti s narušenou komunikační schopností. Denně probíhá logopedie formou skupinovou i individuální pod vedením speciálních pedagožek. Naší nejvyšší metodou je dovednost účelné, srozumitelné a zdvořilé komunikace, bez níž se v životě neobejdeme. V letošním roce navštěvuje naši třídu 10 dětí, z toho 6 chlapců a 4 děvčata. Snažíme se, aby se děti, co nejlépe, dokázaly orientovat v běžném životě, zvládaly základní sebeobslužné činnosti, byly připraveny na začátek školní docházky. V činnostech třídy využíváme prky arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie, strukturovaného učení a VOKS. Všichni se na sebe těšíme, učíme se spolupracovat, hledat na sobě i druhých pozitivní vlastnosti, oceňujeme snahu a respektujeme nedostatky.

                       

                        Bc.Monika Hrabcová -speciální pedagog, učitelka

Bc.Dita Haderková -speciální pedagog, učitelka

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace