Filozofie mateřské školy

Chtěli bychom, aby v našich mateřských školách byli spokojeni, cítili se v pohodě a bezpečně nejen děti, rodiče, ale i my, zaměstnanci. Hlouběji si uvědomujeme, co pro nás znamená být zdráv, co jsme pro zdraví již udělali a co ještě musíme udělat. Chápeme zdraví nejen jako nepřítomnost nemoci, ale jako pocity pohody tělesné, duševní, sociální a duchovní. Společně s rodiči se snažíme o to, aby prostředí našich mateřských škol bylo pohodové, harmonické a podnětné. Název Mateřská škola Harmonie prezentuje projekt Zdravá mateřská škola, jeho filozofii a principy.

 

H:  hra, humor, hodnoty, holistické pojetí zdraví, heterogenní třídy

A:  adaptace, akord, analýza, autorita, aktivita

R: radost, rytmický řád, rodiče, rodina, respektování individuálních potřeb, rozhodování, relaxace, rituály

M:  my, myšlení, mozková kompaktibilita

O: osobní maximum, organizace, objetí, oslavy, opora, ocenění, odpovědnost, odpočinek, osobnost, oblasti, obec a ostatní, osobní tempo

N:  nálada, nápady

I:   idea, identita, individuální přístup, integrace, individuální potřeby

E:  empatie, emoční inteligence, experimentování, evaluace

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace